Cláusulas alemás

Queridos amigos, remataremos os tipos de frases co tema que trataremos nesta lección. A nosa liña temática Cláusulas alemás Terá información sobre como construír cláusulas e tipos de cláusulas.Este tema, chamado tipo de oración subordinada alemá, foi preparado polos membros do noso foro. É como información resumida e nota de conferencia. Grazas aos amigos que contribuíron. Presentámolo para o seu beneficio. É informativo.

Cláusulas alemás

Cláusulas alemás, Son frases compostas que non teñen sentido por si soas e están configuradas para completar ou fortalecer o significado da frase básica á que se combina. O establecemento de oracións subordinadas pode variar segundo se a oración principal ou subordinada está ao principio ou ao final, pode ser diferente en frases con verbos separables e máis dun verbo. Non obstante Sub-cláusulas alemás Vese que se dividen en cinco tipos diferentes.

Regras de sentenza latina alemá

Como nota breve, cómpre ter en conta que a oración principal sepárase da oración principal mediante comas.

Oración básica ao comezo

Se a oración principal está ao comezo, ponse unha coma antes da seguinte cláusula. A orde da oración básica é a mesma, mentres que o verbo conxugado está situado ao final da oración.

Ich komme nicht zu dir, weil is regnet. / Non che veño porque chove.

Oración subordinada estar no cumio

En tal caso, a primeira cláusula é a primeira, a frase básica comeza despois da coma. Mentres se establece a oración básica, atópase o verbo que se conxuga primeiro.

Weil er sub ist, bleibt zu Hause. / Queda na casa porque é vello.

Ter verbos separables

Nestes casos, a cláusula e as regras da oración básica mencionadas anteriormente aplícanse do mesmo xeito e o verbo conxugado vai ao final da oración que na oración básica.

Sag mir, wenn du es hast. Dime cando chegues.

Verbos múltiples

Vese que os verbos auxiliares poden ser máis dun cando a oración se fai sobre o pasado ou o futuro. En tal caso, a regra a seguir será que o verbo conxugado vaia ao final da oración.

Bevor du kommst, must du mir versprechen. / Antes de vir tes que prometerme.

Tipos de cláusulas alemás

Cláusulas subordinadas por función

(Adverbialsatz) Oración adverbial, (Atributos) Sentenzas que indican atributos ou signos,  (Materias) Cláusulas subordinadas que explican o asunto,  (obxectos) Cláusulas explicativas do obxecto.

Oracións subordinadas segundo a súa relación

(Cambio indirecto) Narrativa indirecta, (Infinitivo) Oracións infinitas, (Konjunktionalsatze) Conxuncións, (Partizipalsatze) Participantes, (Konditionalätze) Cláusulas condicionais,  (Relativsatze) Cláusula de interese

(Konjunktionalsätze) Oracións subordinadas con conxuncións

Mein Schwester und mein Bruder lieben mich sehr. / A miña irmá e o meu irmán me queren moito.

 (Konditionalsätze) Cláusulas condicionais

Ich kann Ski fahren, wenn es schneit. / Se neva, podo esquiar.

 (Relativsätze) Oración relacional

Dieser Ring ist der Ring, de ich vorstellen werde. / Este anel é o anel que vou agasallar.Tamén che poden gustar estes
comentar