Palabras en alemán que comezan pola letra B

Palabras que comezan pola letra B en alemán e os seus significados turcos. Queridos amigos, a seguinte lista de palabras en alemán foi preparada polos nosos membros e pode haber algunhas deficiencias. Preparouse para dar información. Os membros do noso foro poden publicar o seu propio traballo. Tamén podes publicar os teus estudos de alemán subscribíndote ao noso foro.Aquí hai palabras en alemán que comezan pola letra B. Se queres aprender as palabras máis comúns en alemán na vida diaria, fai clic aquí: Alemán Kelimeler

Agora imos dar a nosa lista de palabras e frases:

Regueiro de Bach
Bach, regueiro Flüsschen, té
cocer de volta
Molar backenzahn
Panadeiro Bäcker
Bäcker (ei) panadeiro (lik), panadería (c)
Backgammon triktrak, pan
Backofen, Backstube; Forno Hochofen
Backstein, Ziegel, ladrillo Ziegelstein
Copia de seguridade-Disquete copia de seguridade
Malo; Baño Badezimmer
Badehose, traxe de baño Badeanzug
Badekäfer), cucaracha Kakerlake, caducifolia, escaravello quentador
Está prohibido nadar en Baden verboten
baden, ein bad nehmen
baden, schwimmen
Tempada do mar de Badesaison
Baño Badestube
Toalla de baño tan mala
Bañeira Badewanne
Baioneta Bajonett
Bacterias; Microbias bacterias
Valeriana de Baldrian
Balcón balcón
Balón de pelotaPode estar interesado en: Gustaríache aprender as formas máis sinxelas e rápidas de gañar cartos que ninguén pensou? Métodos orixinais para gañar cartos! Ademais, non hai necesidade de capital! Para máis detalles PULSE AQUÍ

Ball (Maskenball) ball (mascarada)
Bailarina bailarina
Ballet de ballet
Globo de globo
Bambus caña inglesa, bambú
Bambú bambú
Plátano plátano
Banda, Streifen; Carril Fahrspur (-di)
Banda, Tonband; Binde, cinta Streifen, foi
Vendaxe, vendaxe Verband
Vendaxe, Verband; Allianz, Band, Schnur, Bund, Bündnis, Liga, Verbindung; Weinberg, a viña de Garten
Rotura de fibra de Bänderriss
Bandido, Räuber, bandido Gewalttäter, matón
Disco de Bandscheibe
Banco, banco Geldinstitut
Bankanweisung, cheque Scheck
Banqueiro banqueiro
Billete de banco, Schein; Bon billete
Banner, Fahne, Flagge flag, -n
pagar en efectivo ao bar
Bear Bär (auch Schimpfwort, dourado dumm, ungeschickt)
barbarisch; Bárbaro bárbaro
bares geld cash
Barómetro barómetro


Barón, barón Freiherr
Barrikade, barricada de Verhau
Barba de Bart
Barzahlung pagamento anticipado
Base, Kusine; Tío Nichte
Basis, orixinal, grundlegender, Haupt- orixinal, -sli
Baloncesto baloncesto
Bastardo, Mischling; Halunke, Strolch, bastardo de Flegel
Batterie batería, batería
Batterie, Akku, acumulador Akkumulator
Bau (= construción); Gebäude (= edificio), edificio Struktur
Bau (stelle), Bauplatz, construción Bauunternehmung
Bau, Gebäude; Estrutura de Struktur
Bauch, Unterleib, Nabel, barriga Zentrum
Bauchtanz aufführen ombligo
Bauer (Surfers) labrego, campesiño
Bauer, gaiola de Käfig
Granxa Bauernhof
Baum tree, c
Baum; Árbore de Holz (-ci)
Baumarkt mercado da construción
Baumwolle; Algodón Watte
Obra de construción de Bauplatz
Bacilo basilo
ser) merken; (sich) unterscheiden; wahrnehmen ser consciente (-in), notar (-i)
be-) rechnen compute
be) wahren, aufbewahren keep
beabsichtigen, die Absicht haben, aim vorhaben
Beamter, oficial de Beamtin (home / muller), funcionario público
responde beantworten
Becher, cunca Pokal
Becken (Musikinstrument), campá grande de Zimbel
bedauernswert, brazo (nicht materiell) pobre
encubrir a cama
bedeckt velado
bedeckt; bewölkt; geschlossen, gesperrt off
Desvantaxe corporal
O teu corpo está ben
bedenklich desagradable
bedeuten ... querer dicir
significar bedeuten
Bedeutung, Sinn mana
Bedeutung, importancia de Wichtigkeit
Bedingung, Voraussetzung condición, condición
Bedürfnis, Bedarf, Notwendigkeit need (need), need, need, need (-b)
Bedürfnisse stilen, einen Bedarf decken necesita cumprirse, hai que cumprilo
Carne) Filete Filete

Pode estar interesado en: É posible gañar cartos en liña? Para ler feitos impactantes sobre aplicacións de gañar cartos vendo anuncios PULSE AQUÍ
Estás a preguntar canto diñeiro podes gañar ao mes só xogando cun teléfono móbil e conexión a internet? Para aprender xogos para gañar cartos PULSE AQUÍ
Gustaríache aprender formas interesantes e reais de gañar cartos na casa? Como gañas cartos traballando desde casa? Aprender PULSE AQUÍ

beeidigen, schwören, beschwören xurar
beeindrucken, Einfluss ausüben auf to impress (-i)
beeindruckt sein / werden von touch (de)
beeindruckt werden von be impressed (de)
acaba comigo (-e)
de estado, para concluír abschließen
Mando Befehl, mandamento (-ug)
orde befehlen
diga befehlen, dass
befehlen; (höfliche Anrede) para encargarche
Befehlshaber, Chef, Haupt, Häuptling, Herr, Oberhaupt, supervisor de Vorsteher, xefe
Befehlshaber, Chef, Haupt, Häuptling, Herr, Oberhaupt, Vorsteher; Kopf cabeza
beflissen, emsig, fleißig, geflissentlich, strebsam traballador
Befragung, enquisa de Umfrage, interrogatorio
befriedigen, zufrieden stellen para satisfacer
befriedigt sein durch estar satisfeito (de)
Befriedigung satisfacer
Befugnis, Zuständigkeit, autoridade de Kompetenz
Atopar Befund
xerou yenetekli
begabt, fähig, imstande, tuchtig able
Begabung, derrota o talento
begegnen, zufällig treffen topar, topar (-e)
manexar begehen
paixón begeistert
begeistert sein / werden, aufgeregt werden gush, -ar
Begeisterung, Enthusiasmus; Eifer, fervor Inbrunst
beginnen, anfangen, begin anbrechen (intr.)
Beglaubigte Abschrift copia compulsada
Begonie begoniaConcepto Begriff
Begriff, Kenntnis, Kenntnisse; Información de Wissen, Wissenschaft
Razóns que requiren un Begründung
saudar
behaglich, angenehm, genehm; hübsch; super agradable
behalten, gedenken, sich erinnern an; sich besinnen, sich entsinnen remember (-i), remember (-i)
behandeln therapieren
behandelt werden (med.) para ser tratado
Behandlung; Verfahren; Formalität; Tratamento abfertigung
beharrlich, wiederholt persistentemente
Beharrlichkeit insiste
reclamar behaupten
Behauptung; Wette reivindicación
behelligen, posterior, detrás, stören, verhindern; begen, belästigen, genieren, lästig werden
beherrschen dominan (-e)
beherrschen (etw. zu tun) dominar (-e)
bherrschend soberano
behilflich sein para axudar
minusválido detrás, minusválido, (paralizado: grober Ausdruck)
Oficina oficial en Behörde, Amt
bei Gefahr nun momento de perigo
bei Kindern :) unerzogen, frech; (bei Erwachsenen :) frech, schamlos, unverschämt desagradable
bei mir etc. (Lok.) Eu, ti, ela, nós, ti, eles tamén
beide ambos (ambos)
beide sind gleich dous un, dous iguais, dous iguais (tir)
beige beis
beiläufig no medio
engade beilegen, hinzufügen
beim Bezahlen: non son como os alemáns
beim kleinsten Laut / leisesten Geräusch no máis baixo / mínimo ruído
beim Sonnenuntergang ao solpor
beimessen zuscher
Bein, perna de Oberschenkel
beinahe wäre ich gefallen case caería
beinahe wäre ich gefallen case caen
beinahe rápido
let beinahe, fast, es hat nicht viel gefehlt stay
beinahe, rápido; gleich, auf der Stelle case, case
conter beinhalten, enthalten, fassen, en sich schließen (-i)
beipflichten, beistimmen, einwilligen, zustimmen consent
Exemplo Beispiel, exemplo
morder (-i), morder
Contribución de Beitrag
contribúe ao beitragen zu (-e)
bekannt (Sache), berühmt moi coñecido, famoso, famoso
bekannt machen introducir
ser recoñecido por bekannt wer
becannt; Bekannter era familiar
Bekannte (r) familiar (-federal)
Bekannter familiar
Acusado de Beklagter
expectmend, drückend, Verstimmung bereitend; langweilig <=> ohne Schwierigkeit con angustia <=> sen angustia
solteiro; quälen; jmdm. Sorgen machen; traurig machen, kränken trouble (-i)
bekümmert sein wegen sorrow (de)
cargar de problemas, belasten, aufbür
de problemas, cargado de belastet
asedio
Sitio de Belagerung
Belästigung, Pein grind
beleidigt ser insultado
Beleidigung, insulto Beschimpfung
Belgien Bélxica
Belgisch belga
beliebt, popularär favorito
cortiza bellen
recompensa a belohnen
darse conta mentres choca (-in)
Bemühung, Anstrengung, Fleiß diligence, effort
Bemühung, Mühe, Mühsal, avance Versuch
nome (-i)
benennen; das wird ... genannt, man nennt es to name; Chámase ...
benötigen, moi necesitado (-e)
benötigen, brauchen need (c) to be (-e)
benötigend, (einer Sache oder Person) bedürfend needy, -cı
benutzen, anwenden, (ge) brauchen, verwenden use (-i)
Gasolina gasolina

Depósito de gasolina Gastank
ver desde beobachten
Beobachter, miradoiro Augenarzt
Observación de Beobachtung
bequem, gemütlich, ruhig; Cómodo de alma
Asesor Berater
Beratung, consulta Auskunft
Beratung, reunión Unterredung
bereit sein zu to be ready (-e)
bereit, fertig ales
bereits, schon, schon jetzt xa
bereuen; (die Tatsache bereuen); (de Entschluss bereuen) regret (-e); (mit der -dik-Form = dilege); mit der -me-Form = mesine)
Montaña Berg
Berg Ararat (5.165 m) Monte Ararat
Rexión montañosa de Bergland
Montañeiro Bergsteiger
Boletín informativo de Bericht
Bericht, Meldung, Rapport, Referat, declaración Vortrag
Bericht, Nachricht, Meldung; ärztl. Informe de atestado
set berichtigen
Profesión de Beruf
beruflich versetzt werden ration (-e)
beruflich, Berufs-, berufsmäßig, Gewerbe-, gewerbsmäßig profesional
berufliche Versammlung unha reunión profesional
Berühmtheit pompa, esplendor, gloria
Berühmtheit, guter Ruf gloria, fama
berühren, anfassen; nicht gut bekommen touch (-e)
berühren; wert sein touch (-e)
beschädigen, Schaden zufügen to harm (-e)
Beschaffenheit, atributo Qualität (-gi)
beschäftigen; en Betrieb sein, executa funktionieren
beschäftigt; besetzt (Leitung) ocupado (-l)
beschäfttigt sein mit, sich cummern um to be busy (with)
beschämend vergoñento
Embarazo de Bescheid, informe benachrichtigen (de -i /)
bescheiden; ebenerdig humilde
bescheuert, durchgeknallt maniac
beschleunigen acelerar
beschließen, beenden, schließen, (fig.: sich aufreiben) finish (-i)
beschließen, festlegen, entscheiden decide (-i)
Beschluss, Entscheidung; Sentenza Urteil (disposición), xurisdición
beschreiben describe
beschuldigen (jmdn., etw. zu tun) culpar (-i; -le)
culpado de beschuldigt wer (-le)
Beschwerde, queixa Klage
Vasoira Besen
ocupar besetzen
Ocupación Besetzung
besiegen; superar
besiegt werden volver ao chan
Besitz, Eigentum mal
Besonderes algo especial = algo para gravar
besonders / unglaublich schön extreme / incredibly beautiful
besonders lang long
marabillas, eigens separados
marabillas; erst einmal; und erst; noch; á estación
besonnen, souverän dignified
besorglich, gefährlich notorio, perigoso
besorgt sein über estar ansioso (de)
besprechen; sprechen mit; offizielles Treffen; falar cos miteinander telefonieren (con)
besser mellor
besser als ich gedacht foi mellor do que pensaba
besser gesagt máis precisamente
Besserwisser sein, arrogante sein arrogante
Bestand, Rückstand, Überbleibsel; Descanso, saldo de Übriges, residual
Bestand; anwesend, bestehend dispoñible
bestätigen, beglaubigen, gutheißen, genehmigen, billigen approve, -un selo
Suborno Bestechung
Equipo Besteck; coitelo de culler de garfo);
bestehende Bedenken, evtl. zu erhebender Einwand inconveniente
compoñer (etw. bei) orde (-i) (-e), orde
bestimmt específico
bestimmt, genau umrissen, gewiss <=> unbestimmt, ungewiss, unklar certain <=> incerto
bestimmt, klar <=> unbestimmt, unsicher belli <=> non seguro
castigar a bestrafen
Besuch visita, hospitalidade
Por iso, ten que gastar o aloxamento
besuchen (jmdn.) visita (-i)
besuchen Sie auch uns benvidos a nós
Visitante Besucher
Besuchszeiten tempo de visita
Formigón formigón
Énfase Betonung
betrachten, (an) schauen (sexueller Hintergrund) lavado de ollos
Betrag aguanta
Betrag erhalten! A cantidade foi tomada.
betreffend, angehend; de angehörig, zugehörig (mit Dat.)
betreffend, bezüglich, angehend, sich beziehend
betreffend, zusammenhängend, en Verbindung mito relacionado (con)
Betreten des Rasens verboten Non pisar a herba
Negocio de Betrieb
Controlador fiscal Betriebsprüfer; consultor fiscal
Betriebsschluss, peche de Abschluss
Betrug (en einer Beziehung); Traizón de Verrat
betrunken sein (ich bin blau etc.) subindo (atopado ... etc.)
betrüblich, sorgenvoll, traurig triste
betrügen (jur.) defraudar
betrügen, hereinlegen, hintergehen, täuschen, irreführen, sich irren deceive (-i)
Betrüger (jur.) Defraudador
Betrüger, tramposo Mogler, tramposo
Bett cama
Funda nórdica Bettbezug
Edredón Bettdecke
Bettdecke, Decke; Manta Wolldecke
rogar betteln
Esmoleiro Bettler

Betttuch, folla -laken
Beule (nach außen), pincho Spieß
beurlaubt, befugt <=> unerlaubt permitido <=> non autorizado
beurteileno; würdigen; aufwerten; Gebrauch machen von; avaliar nutzen
bevor - antes de m
bevor ..., ehe ... (Verbalstamm) antes
pistola bewaffnet
superar bewältigen, besiegen, überwin
bewegen, sich
Beweis, proba de Beweismittel, proba
Beweis, Beweismittel, Anzeichen, Zeichen (für etw.) Evidencia
beweisen demostrar, demostrar, demostrar
Bewerber, candidato candidato
bewundern (-e) admirar
bewundernder Blick fan fan
bewundernswert, wunderbar admirable
Conciencia de Bewusstsein (-ci)
saldar
Bezeichnung, Meinung, Bedeutung, significado Sinn
Beziehung aufnehmen mit hookup (with)
Correlación Beziehung, Hinsicht, Verbindung, Verhältnis
Beziehung, relación Verhältnis
Beziehung, torpedo de vitamina B.
bezweifeln, zweifeln momento dubidar (de), dubidar (de), dubidar (de)
Bibel Biblia
Castor de chile
Bibliographie bibliography
Biene; en branco, renda, reinlich, abella sauber
Bienenstock; Colmea Bienenkorb
Cervexa Bier (Bier vom Fass) (cervexa de barril)
Bier) levadura de Hefe
Pub Bierkneipe
Non te cases en Bigamie
Balance de contas
Bild, Pintura fotográfica
Marco de fotos Bilderrahmen
Bildung, corpo de Struktur
Billarda
billig, billiger als, son billigsten barato, máis barato que ..., máis barato
billiger werden, im Preis caído barato
Cartas de fusión Bindekonsonanten
mil, festmachen; verbinden, givesinigen; tie dranhängen
Bindewort, conxunción de conxunción
Biografía biografía

Biologie, bioloxía de Lebenslehre
Pera Birne (-du)
Birne, bulbo Glühbirne
bis - (y) para multar
bis (als Präp.), bis zu; von ... bis ...; in dem gleichen Maße, ebenso wie; an die ..., etwa ... until (-e); (…-tentar); ata ata
ata bis (zu), ata
bis… habe ich 9 Kinder geboren (hat eine alte Frau eine Insel bevölkert) - dei a luz ata nove (fino)
bis auf den letzten Drücker warten agarde ata que o ovo chegue á porta
¡Bis calvo! ” "Ata pronto!"
Bis dann, bis nachher, ata logo vémonos despois
bis heute Abend ata a noite
bis hierher ata agora
bis morgen! Ata mañá
bis spät in die Nacht ata a noite
bis zoom Abend ata a noite
bis zur ata que o Gesundung cura
Bispo de Bischof
bisher, bis jetzt ata agora
Biscuit biscoito
Resplandor de Biss
Bist du jemals in der Türkei gewesen? Algunha vez estivo en pavo?
bist du verrückt? colliches un resfriado
pouco por favor
Solicitude de Bitte
bitte gedulden Sie sich einen Augenblick un pouco de paciencia por favor
Bitte machen Sie sich nicht so viel Mühe! ” "Por favor, non te molestes!"
Bitte machen Non te preocupes
bitte nehmen Sie get it
bitte nehmen Sie Platz sentémonos
Bitte nehmen Sie Platz ten un asento
Bitte nehmen Sie Platz! Benvido a sentar.
Bitte nicht berühren! ” "Non toques as cousas!"
Bitte nicht stören Por favor, non te preocupes
Bitte schön! Bedienen Sie sich! Bitte trata a Sie ein!; Sie wünschen? "Aquí estás!" (benvido), aquí estás?
Bitte schön! ”; "Aber ich bitte Sie!" "Es Benvido!"
Bitte tratando a Sie ein! Entre!
Bitte? Was hast du gesagt? Wie bitte? Señor?
pedir piollos
amargo wie Galle amargo coma o veleno
amargo, bufanda; Schmerz <=> suß; Süßspeise, lieblich <=> herba <=> sauer bitter <=> doce <=> astrinxente <=> acedo
amargura amarga de Geschmack
Fol de Blasebalg
blasen pústula
blass; verwelkt pálido
Folla Blatt
Masa de follado Blätterteig
azul azul
blau (betrunken) <=> nüchtern borracho <=> sobrio
Blaubeere, arándanos Heidelbeere

Blauton)
Blei; Kugel; Líder de Schuss
bleiben; wohnen; (m. Abl.: abfahren) stay (de); (de) (-ır)
bleibend permanente
bleibt ruhig esteamos tranquilos
bleichen, weißen, grau werden lassen to bleach
Lapis Bleistift
Mirada chiscadela
Perspectiva de Blickwinkel
cego cego, umâ
Blinddarm, intestino cego de Wurmfortsatz, apéndice
Lóstrego Blitz, lóstrego
blitzen lóstrego
blitzschnell brisa e paso
Bloque, bloque Klotz
Bloqueo bloqueo
bloqueo
loiro loiro
rubio (haarig), mito blondem pelo rubio Haar
loiro, loiro rubio
bloß nicht Se amas a Deus, coidado
blude, unsinnig, komisch, widersinnig, abgeschmackt; Unsinn, Blödsinn; Un disparate de Schrot (kugel)
Blödsinniger, Idiot, Stumpfsinniger; Deus con Imbez
arándanos, queimaduras, quake, wiehern; ia-galiña; chamar a schreien (Esel)
Blume, flor de Blüte
Blumen: gießen, bewässern, Tiere: tränken; Xardín: para regar o blechen mussen (-i)
Florería Blumenhändler
Coliflor Blumenkohl
Ramo de flores Blumenstrauß
Blumenstrauß, ramo Strauch
Blumentopf, auch: pote de Hintern
Blusa blusa
Sangue gordo
blutarm <=> blutig sen sangue <=> sanguento
Blutarmut, Anemia anemia, anemia
sangrando bluten
Análise de sangue Blutuntersuchung
blühen florecer
blühen (malerischer Ausdruck) florecer
Boden, Erdboden, Erde, Grund, Land, Terreno, terra, terra
Boden, chan Grund
Boden, Grund, fondo Tiefe (abaixo)
Bodenschätze riquezas subterráneas
boh, ey! Vaia!
Faba Bohne
Bohnen's Die Bean Pilâki
bohren, lochen, ein loch machen pierce
bombardear
Bomba bomba
Bonito bonito
Boot, kaiak Schiff, barco

Bootsfahrten viaxes a motor
bordeauxrot borgoña
Bordell, burdel Puff, pantano
Cita (in) Bordellbetreiber
Bordsteischwalbe pavimentou rosa
borgen, prestar cartos (-e) (- i)
Bósforo Bósforo, Boğazıçı, Bósforo do Mar Negro
Bosporusbrücke Ponte do Bósforo
Botánica, Pflanzenkunde botánico
Embaixada de Botschaft (xenial)
Embaixador de Botschafter, embaixador
Botschafter, gran enviado de Gesandter
Bottich; Barco Wasserfahrzeug
Boulevard boulevard
Boxeador boxeador
boicot, boicot espermatozoide
Börse, Börsengebäude bolsa de valores
bose gucken, die Augenbrauen zusammenziehen engurrado o ceño
enfádate con este
bose, beleidigt, zornig; enfadado
Lume de marca
brandneu, funkelnagelneu a estrenar
brasilianisch brasileiro
Brasilien Brasil
bratening
Braten, Gebratenes, gebraten asado
Brauchen Sie era? ¿Necesitas algo?
braun marrón
bräunen tan
bräunen, in der Sonne verbrennen to burn at the sun
Vestido de noiva de Brautkleid
bravo ben feito
Bravo! Ben feito! En directo!
Brei, purín Schleimsuppe
Ancho de Breite
Breite, de Weite
Freo Bremse
freo bremsen
queimador brennend
Madeira de Brennholz
Ortiga de Brennnessel
Brennstoff, combustible material Brenn
Xogar a Bridge / Ball / Backgammon / Fußball spielen bridge / ball / backgammon / football
Breve carta
Breve carta de escritura de schreiben
Briefkasten; Caixa de correo de Postfach
Selo de Briefmarke
Colección de selos Briefmarkensammlung
Carteiro Briefträger
Brigada brigada
Lentes de brille
Contedor de vasos Brillenetui

Brillengestell, marco de lentes Brillenfassung
Brillenträger, eine Brille con lentes tragendas
traer bringen lassen
Britannien Britain
Mora Brombeere, baga de espiña
Bronquite bronquite
Bronce, Erz bronce
Broche Brosche
Folleto Broschüre
Pan de caldo
Brrr (bei Pferden) anfitrión, wee
Brunnen (mit Wasseraustritt); Fonte de Wasserhahn
Brunnen (mit Winde und Eimer) ben
Brunnen, Fontäne, aspersor Springbrunnen, fonte
Brust; Peito Busen (peito)
brutal) gewalt forza bruta
Ponte de Brücke
Libro de Buch (-b)
Por favor, vexa contabilidade abrechnen
Buch) Páxina de páxina
Faia de Buche (árbore), faia
Pinzón Buchfink
Contabilidade Buchführung
Buchhalter sostendo un caderno
Libraría Buchhändler
Libraría Buchhandlung, contabilidade, librería
Contador Buchrevisor
Carta de Buchstabe (Pl.: Letras)
Bucht, Meerbusen; Golfo do golf, baía
Orzamento; Orzamento de Etat, Haushalt, Haushaltsplan
Buffet, Schankraum, buffet Imbissstube
Bulgarien Bulgaria
Bulgarien, Bulgare, bulgarisch Bulgaria, búlgaro, búlgaro
Bulldogge bulldog,
bummeln; (-i) besichtigen; herumlaufen; vagar spazierengehen
Bundeskanzler, primeiro ministro presidente
Búnker, búnker Luftschutzkeller
Burg, Berg, castelo de Tor
Bata de nariz
Terminal de autobuses Busbahnhof, estación de autobuses
Busch, arbusto de Strauch
Boquilla Busen (Kindersprache)
Manteiga de manteiga
Arroz con manteiga butterreis
Bücherbrett, estante Bücherregal
Bücherregal; Bücherei, biblioteca Bibliothek, librería, biblioteca
Armario de libros Bücherschrank
Búfalo búfalo
buffeln
Ferro Bügeleisen
bugeln (trans.), bugeln (intrans.) plancha (-i), plancha
Bühne; Etapa do szeno
Bündel, grupo Strauß
Guerra civil de Bürgerkrieg
Alcalde de Bürgermeister
Paseo peonil de Bürgersteig
Beirarrúa Bürgersteig, beirarrúa
Oficina de oficina
Mesa; Oficina de Anwaltskanzlei
Clip de bureauclammer
Bürste, cepillo Pinsel
cepilleTamén che poden gustar estes
comentar