Notificación de Ilegalidade

Almancax.com adoptou o principio de respecto dos dereitos industriais intelectuais e dos dereitos persoais do público, socios comerciais e terceiros, así como de respectar a lei e a lei.

Persoas físicas e xurídicas, titulares de dereitos veciños ou relacionados ou asociacións profesionais que aleguen que algúns contidos dentro de Almancax.com vulneran dereitos persoais, intelectuais e industriais,

  • O enderezo URL do contido suxeito a infracción e o asunto do contido suxeito a infracción,
  • Se se trata dunha persoa real, é un documento que acredite a súa identidade; se se trata dunha persoa xurídica, é un documento de rexistro de cámara; se se trata dun colexio profesional, é unha carta con membrete coa sinatura da persoa autorizada.
  • Se se utiliza a autoridade para actuar con poder, o poder,
  • O documento que acredite que é titular do dereito nas solicitudes de dereitos intelectuais e industriais,
  • Nome completo / título e enderezos de contacto claros

Poderán comunicar ao enderezo de almancax.com, iletisim@almancax.com, sempre que o presenten. As solicitudes e reclamacións que cheguen a este enderezo de comunicación electrónica serán examinadas polo servizo xurídico e, se o considera necesario, o contido infractor será eliminado do sistema Almancax.com á maior brevidade e informarase ao destinatario.

Grazas pola súa atención.

O noso grupo de Google: https://groups.google.com/g/almancax

O noso grupo de Facebook: https://www.facebook.com/groups/almancax/

A nosa páxina de Facebook: https://www.facebook.com/almancax/

O noso perfil de Twitter (X): https://twitter.com/almancax

O noso perfil empresarial de Google: https://g.co/kgs/oCbNrZN

A nosa canle de Youtube: https://youtube.com/almancax/

O comentario está pechado.