Solitude alemá Modal Curso de preparación do exame real A1

Nesta lección, examinaremos o tema do verbo auxiliar sollen en alemán. Debe aprender o uso correcto do verbo auxiliar sollen, que é un tema moi importante para o exame A1. 

Estamos ante un tema que se utilizará no exame alemán de integración familiar A1.
Ao aprender o uso do sollen modal alemán, contribuirás á preparación do exame A1.
Non só o exame A1, senón o KPSS alemán, o KPDS, o exame UDS tamén son importantes para o exame.
Entón, se estás preparado para o exame A1, e se está a traballar para exames como KPSS, KPDS, UDS, definitivamente debería aprender máis.
Non é só o tema de sollen, senón tamén todo o modal e especialmente o significado do modal que xa incluímos na nosa páxina web, como durfen, mussen e outros, que se permita, poida, teña a capacidade, etc. É necesario aprender a fondo e non mesturar.
Escribamos algúns exemplos de uso do alemán sollen modal:

SOLLEN debe-debe-debe
soll ich machen? (soll ih mahen) => debo facelo?
soll ich gehen? (sol ih gehn) => ¿voume ir?
Sollt ihr jetzt auch aufräumen? (sollt iha yetz auh aufroymin) => tes que ordenar agora?

Vexamos o noso vídeo de conferencia sobre as modas soltas alemanas.
Desexamos o éxito.Tamén che poden gustar estes
Mostrar comentarios (1)