Números alemáns

Nesta lección sobre números alemáns, mostraremos os números alemáns do 1 ao 100 e a súa pronuncia. Na continuación da nosa lección, despois das 100...

Probas en alemán

As preguntas do apartado Centro de Formación da Lingua Alemá - Probas de materias de alemán elaboráronse paralelamente ás materias descritas na aula de almanax.