Categoría de escaneo

Cultura Xeral

Artigos xerais de cultura e información

cachola

Aristóteles, un dos filósofos gregos antigos, é coñecido polo nome curto de Aristóteles. B.C. Viviu entre o 384 e o 322 a. C. e estudou física, filosofía, astronomía, zooloxía,...

DEREITOS INFANTIL

Cales son os Dereitos da Infancia? dereitos dos nenos; O 20 de novembro avalíase no marco do Día Mundial dos Dereitos da Infancia e no ámbito dos Dereitos Humanos. Este concepto é legal e moral...