Contido do Banco de Información Alemán

A diferenza das outras seccións, nesta sección chamada Base de coñecemento alemá, non se ten en conta ningunha orde na presentación dos temas. Nesta sección, téntase dar todo tipo de información que poden necesitar os aprendices de alemán.Temas como información básica sobre alemán, patróns de voz, tempos e frases están dispoñibles noutras seccións do noso sitio. Esta sección chámase "Base de coñecemento" porque contén todo tipo de información. No foro ofrécese soporte sobre os temas enumerados aquí.

info Contido da base de coñecemento alemán¿QUE É IDIOMA?

info Contido da base de coñecemento alemánConsello de Criterios Europa Common Language (A1-A2-B1-B2-C1-C2)

info Contido da base de coñecemento alemánHORAS EN ALEMAÑA (die uhrzeit)

info Contido da base de coñecemento alemánNOME DE ANIMALES ALEMÁN

info Contido da base de coñecemento alemánDIBUIXOS ALEMÁNOS

info Contido da base de coñecemento alemánEN ESTADÍSTICAS ALEMÁN

info Contido da base de coñecemento alemánEDMS IN ALEMAN (PRAPOSICIÓN)

info Contido da base de coñecemento alemánPARTIZIPIEN - LOCAL EN ALEMÁN

info Contido da base de coñecemento alemánPREGUNTA DE ALEMÁN

info Contido da base de coñecemento alemánLISTA DE CAMPOS REFLEXIVOS ALEMÁN

info Contido da base de coñecemento alemánPRAPOSICIÓN MIT ZWEI KASUS (DATİV AND AKKUSATIV)

info Contido da base de coñecemento alemánMIT DATIV PRAPOSICIÓN EN ALEMAÑA

info Contido da base de coñecemento alemánPRAPOSICIÓN MIT AKKUSATIV EN ALEMAÑA

info Contido da base de coñecemento alemánKONJUNKTIONEN IN ALEMAN

info Contido da base de coñecemento alemánBILDUNG VON NOMEN - NOME EN ALEMÁN

info Contido da base de coñecemento alemánINDIREKTE FRAGE EN ALMANCA

info Contido da base de coñecemento alemánMEDICAMENTOS NORMALES E VETERINARIOS EN ALEMÁN

info Contido da base de coñecemento alemánVERBEN MIT PRAPOSITIONEN (VILLAGES USADOS EN EDITORIALS)

info Contido da base de coñecemento alemánDER RELATIVSATZ - ETWAS PRAZISIEREN

info Contido da base de coñecemento alemánVENDAS E VEGETAS EN ALEMÁN

info Contido da base de coñecemento alemánCOMPONENTES E PUNTAS DE TIEMPO EN ALEMÁN

info Contido da base de coñecemento alemánEDMS, INTERPRETADORES E TERMINALS EN ALEMÁN

info Contido da base de coñecemento alemánPRÁCTICAS EN ALEMAÑA (INTERIEXIÓN DIE)

info Contido da base de coñecemento alemánADJECTIVOS - DEKLİNATİON en ALEMÁN

info Contido da base de coñecemento alemánTRENNBARE VERBEN EN ALEMÁN (VILLAGES DISCRETE)

info Contido da base de coñecemento alemánSUBSTANTIVO - GENITIVO EN ALEMÁN

info Contido da base de coñecemento alemánCONTIDO DE CLIMA EN ALEMÁN

info Contido da base de coñecemento alemánTEXTOS EN ALEMAÑA (SATZTYPEN)

deutsch lernenPERFIL ALEMÁN HACİVAT KARAGÖZ

deutsch lernenEMERXENCIA EN ALEMÁN

deutsch lernenVIDA DE ALEMÁN ATATÜRK

deutsch lernenCASA ALEMANA NATRATTIN E PROBLEMA KELOGÁN

deutsch lernenCONSELLO ALEMÁN E HISTORIA DE ARMEN

deutsch lernenASUNTOS ALEMÁN

deutsch lernenCONJUNCTIVO ALEMÁN (EXPRESIÓN INDIRECTO)

deutsch lernenA AXECCIONES MÁIS UTILIZADAS EN ALEMÁN

deutsch lernenSENTIDOS LATERALES EN ALEMÁN

clases de alemánTERMINOS DE FÚTBOL ALEMÁN

clases de alemánMODALVERBLER IN ALEMÁN

clases de alemánSINTESAS PUNTAS EN ALEMÁN

clases de alemánMODALVERBLER IN ALEMÁN

clases de alemánPADRE XUVENIL ALEMÁN ATATÜRKÜN

clases de alemánREADME EN DATAS ALEMANAS

clases de alemánTERMINOS DE FÚTBOL ALEMÁN

clases de alemánPUNTOS DE AXUDA EN ALEMÁN

clases de alemánNOZZLE SIGNS IN ALEMANIA (Satzzeichen)

clases de alemánOs seguintes parlantes en alemán

info Contido da base de coñecemento alemán
PALABRAS ALEMÁN TURCAS (A 1)

info Contido da base de coñecemento alemán
PALABRAS ALEMÁN TURCAS (A 2)

info Contido da base de coñecemento alemán
PALABRAS ALEMÁN TURCAS (A 3)

info Contido da base de coñecemento alemán
PALABRAS ALEMÁNAS TURCOAS (B)

info Contido da base de coñecemento alemán
PALABRA ALEMANA TURCO (C)

info Contido da base de coñecemento alemán
Escritores turcos xermanos (D)

info Contido da base de coñecemento alemán
PALABRAS ALEMÁN TURCAS (E)

info Contido da base de coñecemento alemán
PALABRAS ALEMANAS TURCAS (E 2)

info Contido da base de coñecemento alemán
Escritores turcos xermanos (F)

info Contido da base de coñecemento alemán
Escritores turcos xermanos (G)

info Contido da base de coñecemento alemán
PALABRAS ALEMANAS TURCAS (H)

info Contido da base de coñecemento alemán
PALABRA GERMANA TURCO (i)

info Contido da base de coñecemento alemán
PALABRAS ALEMÁN TURCAS (J)

info Contido da base de coñecemento alemán
Escritores turcos xermanos (K)

info Contido da base de coñecemento alemán
PALABRAS ALEMÁN TURCAS (L)

info Contido da base de coñecemento alemán
Escritores turcos xermanos (M)

info Contido da base de coñecemento alemán
Escritores turcos xermanos (N)

info Contido da base de coñecemento alemán
PALABRAS GERMANAS TURCOAS (O - O)

info Contido da base de coñecemento alemán
Escritores turcos xermanos (P)

info Contido da base de coñecemento alemán
PALABRAS ALEMANAS TURCAS (Q - R)

info Contido da base de coñecemento alemán
Escritores turcos xermanos (S)

info Contido da base de coñecemento alemán
PALABRAS ALEMÁN TURCAS (S - 2)

info Contido da base de coñecemento alemán
Escritores turcos xermanos (T)

info Contido da base de coñecemento alemán
PALABRA ALEMANA TURCO (U - U)

info Contido da base de coñecemento alemán
Escritores turcos xermanos (V)

info Contido da base de coñecemento alemán
Escritores turcos xermanos (W)

info Contido da base de coñecemento alemán
Escritores turcos xermanos (Y - Z)Tamén che poden gustar estes
comentar