Clases de alemán para os cursos 11 e 12

Estimados estudantes, hai centos de leccións de alemán na nosa web. Segundo as túas solicitudes, agrupamos estas leccións para estudantes de primaria e secundaria e dividímolas en clases. Clasificamos as nosas leccións de alemán preparadas segundo o currículo nacional de educación aplicado no noso país para estudantes de 11o e 12o de primaria e listados a continuación.Como xa sabes, as clases de alemán son un pouco máis débiles nestas cualificacións, especialmente porque os doce cursos están preparándose para o exame de acceso á universidade. A repetición xeral faise nalgunhas escolas e nalgunhas escolas impártense novas materias. Polo tanto, a lista de cursos que damos a continuación pode non ser exactamente compatible coas materias que se imparten nos colexios. Polo tanto, neste artigo consideramos axeitado dar xuntos 12o e 11o.

Abaixo amósase unha lista das nosas leccións de alemán amosadas a estudantes de 11o e 12o de primaria de todo o noso país. A lista de unidades alemás que aparece a continuación está en orde de simple a difícil. Non obstante, a orde dos temas pode ser diferente nalgúns libros de texto alemáns e nalgúns libros suplementarios.

Ademais, mentres se imparte a lección de alemán, a orde das unidades pode variar segundo a estratexia educativa do profesor que ingresa na lección de alemán.

Os temas que se mostran xeralmente nos grados 11 e 12 en Turquía inclúen, pero poden non procesar algunhas unidades segundo as preferencias do profesor de alemán, ou pódense engadir como unidades discretas procesadas, pódense permitir algunhas unidades, é dicir, a clase 11 para a seguinte clase ou algunha unidade 9. Mentres está na clase pode que se procesou. Non obstante, os temas tratados nas leccións de alemán nos cursos 11 e 12 son os seguintes.Pode estar interesado en: Gustaríache aprender as formas máis sinxelas e rápidas de gañar cartos que ninguén pensou? Métodos orixinais para gañar cartos! Ademais, non hai necesidade de capital! Para máis detalles PULSE AQUÍ

Leccións de alemán de 11o e 12o

Números alemáns

Órganos do corpo alemáns

Cláusula adxectiva alemá

Números ordinais alemáns

Plural alemán

Preposicións alemás

Actos irregulares alemáns

Trennbare Verben alemán

Konjunktionen alemán

Conxuncións alemás

Perfekt alemán

Plusquamperfekt alemán

Clasificacións de adxectivos alemáns

Genitiv alemán

Conxugación de adxectivo alemán

Estimados alumnos, os temas tratados nas leccións de alemán nos cursos 11o e 12o son xeralmente os anteriores. Desexámoslles a todos éxito.Tamén che poden gustar estes
comentar